כל ההכנסות מהחנות הולכות ישירות

לטיפול בבעלי חיים שניצלו מהתעללות

ולפעילות למען שחרור בעלי חיים.

בגדים

אביזרים